SPECIAL GUEST: DAISHI DANCE, SHINJI TAKEDA(武田真治)

SPECIAL GUEST: DAISHI DANCE, SHINJI TAKEDA(武田真治)

SHINJI TAKEDA(武田真治)